Společnost Stavby Lebeda vznikla jako rodinná firma v 90. letech a od té doby působí aktivně na českém stavebním trhu. Za sebou máme desítky úspěšných realizací. Od nejmenších staveb až po rozsáhlejší komerční stavby.

 

Vše realizujeme s profesionály
Dodržujeme sjednané termíny a cenu
Fakturujeme pouze provedenou práci

 

Postup při spolupráci

Nejprve vyslechneme Vaše požadavky
Společně vytvoříme celkovou koncepci zámeru a sjednáme rámec a rozsah spolupráce
Představíme cenovou nabídku
Sepíšeme Smlouvu o dílo
Zpracujeme Architektonickou studii
Vytvoříme projektovou dokumnetaci
Získáme stavební povolení
Realizujeme projekt nebo stavbu